МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Ръководство

Управител: Доц. д-р Петко Недев

за контакти: +359-32-603-981
зам. Управител АСД инж. Атанас Чилингиров: 

за контакти: +359-32-603-900