МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Юридически Отдел

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Информационно осигуряване на МАБЛ “Св. Пантелеймон” Пловдив” ЕООД;

  • Осигуряване на необходима работна среда за ИБИС (интегрираната болнична информационна система);
  • Осигуряване на телекомуканикационна свързаност(мобилна и стационарна);
  • Кодиране;
  • Статистика;
  • Изготвяне на отчти;
  • Подобряване на уменията на медицинския персонала за работа с ИБИС.

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Осъществява изцяло функционирането на ИБИС в МБАЛ ”Св. Пантелеймон” – Пловдив. Провежда програма за обучение на медицинския персонал за повишаване на уменията му необходими за правилното и безпроблемнно функциониране ИБИС.

В отделението работят квалифицирани специалисти – 2 инженер 1 доктор 2 кодировчика, 1 статистик.

 

 

Началник отделение – юр. Георги Василев

Системен Администраторюр. Георги Василев – Началник Юридически Отдел

2011 г. завършил Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив, магистър по право. Започва работа през 2013 год. като главен юрист в  Юридически Отдел при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив.