МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Инструкция за Инсталиране на Сертификат за достъп на Документи на ИСУ

СЕРТИФИКАТ 

ако не Ви се отварят предходните документи е необходимо да исталирате еднократно “СЕРТИФИКАТ”-а:

1-запишете файла в PC-то Ви (десен бутон на мишката върху синия надпис “СЕРТИФИКАТ” и избирате “Save As”)
2-изпълнете го (два пъти щтраквате върху записания файл с левия бутон на мишката, на двете съобщенията избирате “YES”)
3-ако имате отново проблеми потърсете Системния Администратор тел.991 тел.0882-450-640