МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Освещаване на обновеното Нервно Отделение в МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД