МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Kонтакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД

4004 гр. Пловдив бул. “Н. Й. Вапцаров” 9

от 7:00 до 19:00
тел. 032-603-990; 603-914;-Регистратура
тел. 032-603-981-Секретар (Деловодител)

 

24/7/365 от 0:00 до 24:00
тел. 032-603-905-Спешено Приемно Отделение

 

факс: 032-603-931
факс: 032-603-970
факс: 032-603-926

 

е-mail: mbal_2@yahoo.com office@mbal2pv.com