МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПАЦИЕНТИ

Уважаеми пациенти,
Тази анкета е анонимна и нейната цел е проучване на мнението на пациентите за медицинската помощ, която са получили в болничното заведение. Анкетната карта е разработена от НЦООЗ/Национален център по опазване на общественото здраве/ и за да защитим правата Ви като пациенти се надяваме на обективната Ви оценка.

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПАЦИЕНТИ

Уважаеми пациенти,
Тази анкета е анонимна и нейната цел е проучване на мнението на пациентите за медицинската помощ, която са получили в болничното заведение. Анкетната карта е разработена от НЦООЗ/Национален център по опазване на общественото здраве/ и за да защитим правата Ви като пациенти се надяваме на обективната Ви оценка.

1. Вие сте пациент на възраст:

2 .Вашият пол е:

3. Вашето образование е:

4. Как избрахте да постъпите в болницата:

5. При постъпването Ви в болницата имахте ли талон за хоспитализация? да не

6. Връщаха ли Ви за корекция на талона или други документи при изпращащия лекар? да не няколко пъти

7.Как стана приемането Ви:
 От регистратурата ме взе медицинска сетра, която ме заведе до приемния кабинет; отидох сам, но сестрата от регистратура ми каза в кой кабинет; трябваше да чакам и сам да питам къде да отида; От приемния кабинет до стаята в отделението ме заведе медицинска сестра;

8. Лекуващият лекар представи ли Ви се?  да не след като го попитах

9. Лекуващият лекар информира ли ви за вида на заболяването?  да не след като попитах

10. Лекуващият лекар обясни ли Ви какви изследвания трябва да се направят, какви рискове имат, какво лечение се налага и какви възможни алтернативи има?  да не след като попитах

11. Запознаха ли Ви с правата Ви на пациент и здравноосигурено лице?  да не след като попитах

12. Получихте ли информация за предвидения престой в болницата?  да не след като попитах

13. Запознаха ли Ви с вътрешните правила на болницата?  да не след като попитах

14. Смятате ли , че предвидените свиждания са достатъчни?  да не

15. Хареса ли Ви стаята в която сте настанен/а?  да не отлично задоволително лошо

16. Обясниха ли Ви каква диета е необходима при Вашето заболяване и удоволетворява ли Ви храната и начина, по който беше раздавана?  да не отчасти много добре много зле

Наложи ли се Ваши близки да Ви носят:

  • Храна:  да не
  • Постелно бельо  да не
  • Лекарства и консумативи  да не

18. За престоя си в болницата заплатих:  потребителска такса такса за ВИП стая друго

19. Сумата платих на:  касата на болницата на медицинска сестра на лекар

20. Получихте ли финансов документ за платената сума:  Да Не

21. Смятате ли, че условията в болницата предполагат безпроблемен престой на трудно подвижни хора или инвалиди:  да- създадени са всички необходими условия за инвалиди да - но не достатъчно не - няма никакви условия

22. Колко дни продължи престоя Ви в болницата: дни (изпишете с цифри).

23. По ваша преценка определяте престоя си в болницата като:  Много Достатъчен Малко

24. При напускането на болницата получихте ли указания за начина на живот, който трябва да спазвате съобразно заболяването си:  Да Да, но не достатъчно Не

25. Получихте ли епикриза и определиха ли ви дата за контролен преглед?  Да Не

26. Тук е мястото, където можете да споделите мнение за конкретни лица , които са Ви обслужвали:

27. Вашите препоръки и идеи за подобряване на болничното обслужване: