МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделение по Физиотерапия и Рехабилитация – ОФРМ

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Диагностика и физикална тепария и рехабилитация

  • При първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;
  • При болести на централна нервна система;
  • При болести на периферна нервна система;
  • При болести на опорно-двигателен апарат;
  • След инфаркт на миокарда;
  • След сърдечни операции ;

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Осъществява консултативна дейност :
По всички клинични отделения в МБАЛ
В приемен кабинет
В ОФРМ работят : 4 лекари със специалност, 1 кинезитерапевт, 6 мед. сестри, 11 рехабилитатора, 6 санитарки.

 

Началник отделение – д-р Хариета Елкова

д-р Хариета Елковад-р Хариета Елкова – Началник ОФРМ.

През 1994г. завършва медицина във ВМИ Пловдив. Работи последователно като физиотерапевт в СКК Нареченски бани,V-та Поликлиника Пловдив и ОФРМ МБАЛ”Св. Пантелеймон” Пловдив.През 2003г. придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина . От 2004г. е Началник ОФРМ. През 2009г. завършва магистратура Здравен мениджмънт.
Има завършени курсове по:
- Физикална и рехабилитационна медицина
- Екстензионна терапия
- Лазертерапия
- Постизометрична релаксация
- КЕД и електростимулация

-Мануална медицина

 

 

 

 

 

 

Ординатори

  • д-р Диана Русева-има специалност Физикална и рехабилитационна медицина, завършени курсове- Мануална терапия, Лазер терапия, Класическа електродиагностика, Рефлексотерапия, Постизометрична релаксация, Инфилтрационна терапия и др.
  • д-р Радка Нотова има специалност Физикална и рехабилитационна медицина
  • д-р Веска Занкова има специалност Физикална и рехабилитационна медицина

 

Отделението разполага с 45 легла за лежащо болни в стационара.Приемаме за лечение болни със:

Заболявания на Централна Нервна Система (ЦНС)  – след понесен    м озъчен  инсулт, MS, Болест на Паркинсон и др.,

Заболявания на  Периферна Нервна Система – Увреждания на междупрешленните дискове с радикулопатия, Увреждания на периферни нерви, след операция на дискови херний на различни нива и др.,

Заболявания на Опорно двигателния апарат – дегенеративни и /или ортопедични и травматологични като Коксартроза, Гонартроза и т.н.,  състояния след счупвания, след алопластика на тазобедрена или колянна става, след травми на мускули и сухожилия и др.,

След Миокарден  инфаркт или сърдечни операции и др.

Използват се основно средствата на физикалната и рехабилитационна медицина – кинезитерапия, светло и електролечение, термотерапия и др.  като при нужда се комбинират с медикаментозна терапия в зависимост от нуждите на пациентите.

Отделението е обезпечено с апаратура – отговаряме на медицинския стандарт на специалността за 2-ро ниво на компетентност.

Болницата приема болни от цялата страна с направление за хоспитализация (Направление № 7) след предварителен медицински преглед в приемно-консултативния кабинет и определена дата за планов прием.

При нас могат да се лекуват и пациенти амбулаторно (извънболнично) насочени от ОПЛ или друг специалист (бланка №3) .