МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Медицински сестри

Главна мед.сестра
мед.сестра Анелия Дичева:

за контакти: +359-32-603-981